20210803_210913 (1).jpg

פרויקטים ופעילויות
עמותת "תוצרת גדרות"

בתים פתוחים 2021
בכל רחבי גדרות, 27-28.8.21
צילום: ענת פנחס
לעמוד הפרויקט

בתים פתוחים יישובי גדרות 2021
בתים פתוחים יישובי גדרות 2021
בתים פתוחים יישובי גדרות 2021
בתים פתוחים יישובי גדרות 2021
בתים פתוחים יישובי גדרות 2021
בתים פתוחים יישובי גדרות 2021
בתים פתוחים יישובי גדרות 2021
בתים פתוחים יישובי גדרות 2021
בתים פתוחים יישובי גדרות 2021
בתים פתוחים יישובי גדרות 2021
בתים פתוחים יישובי גדרות 2021
בתים פתוחים יישובי גדרות 2021
בתים פתוחים יישובי גדרות 2021
בתים פתוחים יישובי גדרות 2021
בתים פתוחים יישובי גדרות 2021
בתים פתוחים יישובי גדרות 2021
בתים פתוחים יישובי גדרות 2021
בתים פתוחים יישובי גדרות 2021
בתים פתוחים יישובי גדרות 2021

פסטיבל סרטים ויין תחת כיפת השמיים
יקב מישר, 3-4.8.21
לעמוד הפרויקט

פסטיבל סרטים ויין ביקב מישר 2021
פסטיבל סרטים ויין ביקב מישר 2021
פסטיבל סרטים ויין ביקב מישר 2021
פסטיבל סרטים ויין ביקב מישר 2021
פסטיבל סרטים ויין ביקב מישר 2021
פסטיבל סרטים ויין ביקב מישר 2021
פסטיבל סרטים ויין ביקב מישר 2021
פסטיבל סרטים ויין ביקב מישר 2021
פסטיבל סרטים ויין ביקב מישר 2021
פסטיבל סרטים ויין ביקב מישר 2021
פסטיבל סרטים ויין ביקב מישר 2021
פסטיבל סרטים ויין ביקב מישר 2021
פסטיבל סרטים ויין ביקב מישר 2021
פסטיבל סרטים ויין ביקב מישר 2021
פסטיבל סרטים ויין ביקב מישר 2021
פסטיבל סרטים ויין ביקב מישר 2021
פסטיבל סרטים ויין ביקב מישר 2021
פסטיבל סרטים ויין ביקב מישר 2021
פסטיבל סרטים ויין ביקב מישר 2021
פסטיבל סרטים ויין ביקב מישר 2021
פסטיבל סרטים ויין ביקב מישר 2021

חנות הפופאפ של "תוצרת גדרות"
מרכז מסחרי "לב גדרות", מרץ 2021
לעמוד הפרויקט

חנות הפופ אפ של תוצרת גדרות
מקימים את חנות הפופ אפ של תוצרת גדרות
מקימים את חנות הפופ אפ של תוצרת גדרות
עומרי מקים את חנות הפופ אפ של תוצרת גדרות
עומרי מקים את חנות הפופ אפ של תוצרת גדרות
מיכל מכינה שקיות שיקיות לחנות הפופ אפ של תוצרת גדרות
מסדרים את הסחורה בחנות הפופ אפ של תוצרת גדרות
לקוחה מרוצה וגאה בחנות הפופ אפ של תוצרת גדרות
חנות הפופ אפ של תוצרת גדרות
חנות הפופ אפ של תוצרת גדרות
חנות הפופ אפ של תוצרת גדרות
נירית בחנות הפופ אפ של תוצרת גדרות
חנות הפופ אפ של תוצרת גדרות
מוצרי תוצרת גדרות
סדנת יצירה בחנות הפופ אפ של תוצרת גדרות
חנות הפופ אפ של תוצרת גדרות
אריזת שי בחנות הפופ אפ של תוצרת גדרות
חנות הפופ אפ של תוצרת גדרות
מפרקים את הפופ אפ
מפרקים את הפופאפ
מפרקים את הפופאפ
פרסום לחנות הפופ אפ של תוצרת גדרות
פרסום לחנות הפופ אפ של תוצרת גדרות