top of page
Image by Marie Bellando Mitjans

'ובחשבון נפש, המתחייב מתודעה היסטורית זו'

הרצאה בערב יום השואה הבינלאומי

שימו לב, מועד ההרצאה השתנה והוא יתקיים במוצ"ש 4.2.23

בהרצאה נעסוק בהתמודדות החברה הישראלית עם זיכרון השואה והשלכותיה בעשורים הראשונים לתקומתה של מדינת ישראל.
ההרצאה תפרוש את השיח המורכב שהתקיים בין הניצולים ובין אנשי היישוב, מה סיפרו הניצולים ומה לא? מה נשאלו? איך נראתה ההנצחה ואילו חוקים נחקקו עקב השלכות השואה על החברה הישראלית ועוד.

ההרצאה תתקיים בסמוך ליום השואה הבינלאומי, מוצ"ש , 4.2.23 בשעה 21:00. 

מרצה: יעל אסרף מעשרת

מיקום: רחוב התאנה 3, עשרת

משך ההרצאה: שעה וחצי

עלות ההשתתפות: 20 ש"ח

הרשמה להרצאה
כמה משתתפים?

תודה על הרשמתך! ניפגש!

bottom of page